BİLGELİK NEDİR?

blglnmda / Bilgelik Hakkında / / 0 Comments / Like this

Mutluluğun Bir Eğitimi Olduğunu Biliyor Muydunuz ?

Dünya, insanlık tarihindeki nüfusunun en kalabalık ve en sıkıntılı dönemini yaşarken, her birimiz parmak izlerimiz kadar farklı ve kendimize özel maddi, manevi sıkıntılarımız içersinde bunalmış bulunuyoruz. Bu sıkıntılarımız; ekonomik, sosyal, sağlıksal, ailesel, sevgi ihtiyacı ve özgürlük ihtiyacı olabilmektedir. Ya da bunların hiçbiri değilse de insanın “canı sıkılmaktadır” !.. Gönlündeki, pek de açıkça bilemediği, özlemlerinin, mutluluğun arayışında, ihtiyacındadır ki; bu sıkıntılı, problemli, tatminsiz yaşam, bizlerde önce psikolojik ve devamında da fizyolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. 20 yıl önce insanlarıni stresi içinde oldukları bildirilirken, 10 yıl önce bu teşhisi anksiyetei (stresin kalıcı ve ileri hali) ifadesine dönüştü. Şimdilerde ise, toplumda en yaygın bulunan bu teşhis, artık hastalık boyutu olani depresyoni sözcüğü ile ifade edilmektedir.

Dünyasal şartlar zorlaştıkça, yaşam çemberimiz daraldıkça, acaba halen insanın mutluluğu mümkün müdür ?.. Bunun cevabı bize bağlı olarak hem “hayır”dır, hem de “evet”tir. Acaba biz bu mutsuzluk çemberinden çıkacak i dönüşümü i becerebilecek kararlılıkta mıyız ve bize bu çözümü sunabilecek bir çözüm var mı ? i

Tarihi boyunca insan, her çaresizliğine çare aramış ve mesela fizik zayıflığı içersindeki insanıni  silahsız olarak kendini koruyabileceği “dövüş sanatları”nı geliştirmiştir. Aynı şekilde sıkılan, üzülen, bunalan, mutsuz ve moral zayıflık içindeki insan için de “bilgelik donanımı” ortaya konmuştur. Ve artık insanın mutluluğu; insanın bahtı, talihi işi olmaktan çıkarak,i farkındalık donanımıi işine dönüşmüştür. Böylece bunun tarifini şöyle yapabiliriz :

Kişiyi kuşatan şartlar ne olursa olsun, mutlu ve huzurlu olabilmek bir yaşam san’atıdır ve bu san’ata da “Bilgelik” adı verilir.

Bilgelik; olayları değil, kendimizi değiştirmekle, bizi sarmalayan şartların nasıl değişebileceğini bize öğretir. Binlerce yıllık geçmişi bulunan bilgelik eğitimi, günümüzde çok daha ve yaşamsal düzeyde önemli bir hale gelmiştir. Çünkü dünyamız hızla değişmekte ve bir “Geçiş” olayına yaklaşmaktadır.

Dr. Bedri Ruhselman’a verilmiş ve 54 yıldır insanlıktan gizlenmiş olan bilgilerin kitabı’nın yayınlanmasından sonra da, insanlığın bu en kritik zamanlarında bilgelik çalışmaları, artık hepimiz için birer zorunlui hazırlık çalışmasıi haline gelmiş bulunuyor. İşte, bilgelik donanımına sahip olmak ve bilgeliğin moral gücüne ulaşıp birer “moral komandoları” na dönüşebilmek, bu zamanda en önemli ihtiyacımızdır !..

Bu ihtiyacı en kısa sürede tamamlayabilmek ve hazır hale gelebilmek için; anahtar bilgiler ve dönüştürücü uygulamalar içeren ve ( 8i ay, her hafta ) süreni 34 konu ilei yoğun hızlandırımış Bilgelik Okulunui başlattık. Bilgeliğin anahtarları ile Yaşam Sanatını merkezlerde vermeye devam ediyoruz.

Sevgilerimle

Işık Yazani

Bir cevap yazın