NEDEN BİLGELİK

blglnmda / Bilgelik Hakkında / / 0 Comments / Like this

İÇ SIKINTISI, KASVET, MORAL BOZUKLUĞU, MUTSUZLUK, UMUTSUZLUK, STRES, DEPRESYON

İnsanın en büyük yanılgısı, “mutluluğun bir baht işi olduğu” nu zannetmesidir!.. İnsanlık tarihi kadar eski olan “BİLGELİK“; mutlu olabilme sanatıdır !

Ama insan, mutluluğun bir eğitimi olduğunu dahi bilmemektedir.

Mutluluk;i insanın nelere sahip olduğuyla (niceliğiyle) ilgili değil, kendi yüceliğini ve içinde bulunduğu Varoluşun Mutlak Mükemmelliğini fark etmiş ve O’nunla uyum ve irtibatta olmasıyla (insanın niteliğiyle) ilgilidir.

Öyle “Yüce İlahi Kanunlar” vardır ki; fark etmiş olan için çalışır ve farkında olmayan için işlerliği yoktur. Yani, bu ilahi kanunu bilinç harekete geçirmektedir !.. Bunu fark eden bilge mucizeleri yaşar haldedir, çünkü kanun mantıklı alelAde insan için inanılmaz bir kanundur.. Ama çok şükür ki, İlahi Plan mantık ötesi gerçekliktedir !..

Kanun şudur :
“İnsan neşe, mutluluk ve bolluk içinde yaşayabilir.. Ve bunun için de yapması gereken bir şey yoktur, sadece Varoluşa uyum’ lanmış olması yeterlidir !..”

İşte Varoluşa uyumlanma sanatı BİLGELİK’ tir ve siz yaşamınızda bu uyumu yaratırsanız “Yüce Kanun” sizin için çalışır hale gelir. Mutluluk ve bolluk, sadece yüksek bu farkındalık ile yaşamınıza girecek olan bir “bilgelik bilinci niteliği” dir.

Bu inanılması çok zor olan niteliğe sadece 34 derste ulaşabilirsiniz. 2013-2017i çalışma yılında bu çalışmaya katılıp DÖNÜŞÜM geçirmiş olan arkadaşlarımız gibi.

Bir cevap yazın