Bir Yaz Paylaşımı

Bilgelik, Çoğalani Sevgi Yolu, Huzur vei Mutluluğuni Yolu…

Kendini, kimliğini, ego duygularıyla algılamakta olan i€œyanlış kimlikli insani€, diğer yandan içinde kavrama dökülemeyen asıl kimliğini taşır ! i€Gerçeki€; tariflerle ve kavramlarla anlaşılamayacağından dolayı, insan, Oi€™nunla karşılaşmadığı sürece Oi€™nu bilmesi mümkün değildir.

Diğer yandan, şu dönemde ; ya bir bilinç sıçraması yapacak, ya da gezegensel tehdidin sonuçlarına maruz kalacaktır. Yani bilgelik yoluyla i€œbilinç dönüşümüi€, artık eski yorumlardaki gibi sadece i€œmutluluk içini€ değil; mutluluğun ötesinde biri geçiş şartıi haline gelmiştir.

Zor ve badireli bir döneme neredeyse girilmek üzeredir ve insan bu badireler içersindei  değişmeyip kaybolmayacak bir i güvenceyi bulup ona tutunamazsa, zorlu fırtınanın içinde ve hattâ ön esintilerinde savrulup gidecektir.

İnsanın normal yaşam zamanlarında güvendiği biçimsel kavramların her birini, gelen fırtına söküp atacaktır. Bu i€œbiçimsel güvenceleri€ zihinsel olabilen her şeydir. Yani düşünerek çözüm ve çare üretilecek hiçbir enstrumanın olamayacağı sürece girilirken; biçimsel ve kavramsal olmayan İçsel Merkez, insanın tutunabileceği ve savrulmasını önleyebilecek tek ve yegâne gerçekliktir.

Önündeki zaman,i İçsel Merkezi€™in her istenildiğii  ve ihtiyaç duyulduğunda içte adetâ kristalize olmuş halini tanıyıp, Oi€™nunla bütünleşip i€œO merkez olaraki€ ışıyabileceği uygulamalarla hazırlanabilmeye ancak yetebilecek kadardır !.

Zihinsel yaklaşımla asla algılanamayacak olan ve ancak Bütüni€™le içselinde birleşerek ışıyacağı coşturucu merkezi bilir ve yaşar hâle gelmek, yegâne hazırlıktır. Başka diğer her şey zaman ve enerji israfıdır.

Merkezini bulmak, onu gerçekleştirmek; içinizdeki 5. Boyuttur. Bu birlik boyutuna, sizi ileride bir durumun, bir i€œGeçişi€ olayının, bir takım yardımcıların geçireceği zannı yanılgıdır. Siz merkezinize sıçramaya ve içsel dönüşümü gerçekleştirmeye niyet ederseniz yardımlar üzerinizde olacaktır !..

İçinize bu ilham, bir dönüşüm arzusu ve sevinci, yeni bir boyutu içinizde keşfetme heyecanı, hiç değilse bunu okurken doluyorsa artık zamanı gelmiş demektir.

Haydi arkadaşlar..


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyrights Medya Ekibi