Dönüşüm Gereği

Bilgelik, Çoğalani Sevgi Yolu, Huzur vei Mutluluğuni Yolu…

Bugün artık pek çok kişi dini€™le ruhsallığın arasındaki ayrımın farkında. Kendi benliklerinin içinde yatan gerçek derinliği keşfeden insanların sayısı giderek artıyor. İnsanın ne kadar ruhsal olduğunun; neye inandığıyla değil, bilinç durumuyla ilgisi olduğunu anlıyorlar.

Öncelikle insanın temel probleminii  tanımlarsak, bilinçte bir değişim gereği belirginleşir. i€œNormali€ denilen insan zihni daima tatminsiz, endişeli ve sıkıntılıdır. Çünkü i€œnormali€ insan yapı olarak ego yönetimindedir ve bunun bilinçsizliği içindedir. Oysa egoi  yönetimindeki insan kendinde, kavramlara dökülemeyen Gerçeği taşımaktadır. Ama Gerçek, tarife ve kavrama dökülemediği içini  onunla i€œDirek Deneyimi€ olarak karşılaşmadığı sürece onu anlatımla anlaması mümkün değildir. i€œGerçeki€ ise, sadece yaşanarak fark edilendir.

İnsan neyi biliyor olursa olsun, kendinde, zihin yaşamı içerisinde bir dönüşüm gerçekleştiremez ! Çünkü kendisini egosu olarak hissedip yaşamaktadır. Bilgelik okulları ise, kendini ego sanan insanı dönüştürmek ve içindeki Tanrısallığı fark ettirerek i€œGerçek Kimliğinii€ ele geçirmesini sağlamak yolunda çalışır. İnsanın mutluluğu, kendi varlığını yaşamaya başlaması ve kendini egoi€™su zannından, asıl kendisini yaşayıp tanıyarak fark etmesiyle mümkündür.

Diğer yandan insanlık içinde bulunduğumuz şu dönemde yaklaşmakta olani  bir bilinç ayıklanmasına ve bir seçim yapmaya zorlandığı zamanı yaşamaktadır ki; ya bir üst farkındalığa i€œgeçişi€ yapacak, ya da gezegensel tehdidin sonuçlarına maruz kalacaktır.

İnsan bir seçim yapmak zorundadır ! Eski bilinç yapıları evrimleşmediği için artık Dünya bu bilinci taşıyamayacağı bir noktaya gelmiştir. Yani Bilgelik Dönüşümü artık bir mutluluk yolu olmaktan çok bir gerek, bir mecburiyet haline gelmiştir. Radikal bir krizle karşılaştığında bir canlı türü; ya ölür, yada evrimsel bir sıçrama yaparak sınırlarının üzerine çıkar. Varlığını sürdürme olasılığını tehdit eden büyük bir krize karşılık vermek.. işte insanlığın şimdi karşı karşıya olduğu durum budur !..

Çok yakın bir zamana kadar insan bilincinin değişimi bir olasılıktan fazlası değildi ve orada burada birkaç nadir kişi tarafından algılanıyordu. İnsan bilincinin yaygın bir şekilde çiçek açmasıi  daha önce gerçekleşmedi. Çünkü şimdiye dek asla zorunlu değildi. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü, şimdi insanlığın bu çok önemli seçimi yapmak zorunda olduğunu görebiliyor, ya da görecek:

Evrim geçir, ya da yok ol !

Yeni bilinçi€™in merkezinde; düşüncenin ötesine geçebilme, kendi benliğinde düşünceden çok daha geniş bir boyutu algılayabilme yeteneği yatıyor. Eski bilinç yapınızdan uzaklaşacak ve kimliğinizi i€œyanlış kimlik hissedişii€ hatasıyla kendiniz olarak algıladığınız, egodan değil; asıl kendiniz olan varlığınızdan yaşayacaksınız.

Sevgilerimle

Işık Yazan


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyrights Medya Ekibi